Blåklintsvägen 50

Halmstad, Halland

Pris: 3 800 000 kr
Typ av fastighet: KontorIndustri/lager
Storlek: 1310 m²
Tillträde: Enligt överenskommelse

Välskött industrifastighet i Oskarström

Fastigheten Halmstad Oskarström 5:56 i Oskarström skall försäljas. Informationen i denna objektbeskrivning är baserad på uppgifter från Ägaren samt andra officiella källor och syftet är att tjäna som underlag för vidare diskussion avseende förvärv av fastigheten.

Trots att ägaren och mäklaren utgår från att dessa uppgifter i sin helhet är korrekta, friskriver sig ägaren och mäklaren härigenom från allt ansvar för eventuella fel eller ofullständigheter i försäljningspromemorian eller i annan information – muntlig eller skriftlig – som tillhandahållits en eventuell intressent för fastigheten. Den i promemorian givna informationen kan alltså ej garanteras och bör härför kontrolleras/verifieras i samråd före bindande överlåtelseavtal ingås. Inför ett eventuellt förvärv anmodas intressenter anlita ekonomisk, juridisk och teknisk sakkunskap.

Bakgrund
Unisteel International AB äger fastigheten Oskarström 5:56 i Oskarström och har för avsikt att sälja fastigheten. Ägaren har också en stark önskan att efter ett ägarbyte ha möjlighet att fortsätta med sin verksamhet i den mindre verkstadslokalen. Övriga delar kommer då att bli tomställda.
Fastighetsägaren kan, om det förefaller mer lämpligt, även tänka sig att hyra ut merparten av fastigheten.

Fastigheten har typkod 426 innebärande industrienhet, annan tillverkningsindustri, och är belägen på Lövhults industriområde i Oskarström i direkt anslutning till väg 26, ca 11 km från korsningen väg 26 med E6 och ca 1,5 km till centrum i Halmstad.

Försäljningsprocessen
Försäljningen kommer att ske genom fastighetsöverlåtelse. Fastigheten överlåtes i befintligt skick med tillträdesdag enligt överenskommelse. Kontant betalning skall ske på tillträdesdagen. Köparen ansvarar för egna förvärvskostnader. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för fel och brister i Fastigheten men står ansvarig för eventuella miljöbrister enligt gällande lag.

Frågor kring fastigheten, transaktionen eller ägaren besvaras av kontaktpersoner hos mäklaren.
Notera speciellt ägarens önskan att framledes nyttja en mindre del av fastigheten för egen verksamhet vilket på något sätt kan påverka köpeskillingen.

Översiktlig visning av fastigheten kommer att beredas för potentiella intressenter och anmäles till mäklarens biträdande kontaktperson. Enskilda visningar bokas enligt överenskommelse.
Säljaren och mäklaren förbehåller sig rätten att när som helst och utan förklaring avbryta någon eller alla diskussioner angående en avyttring av Fastigheten. Eventuella intressenter har i dessa fall ingen rätt till ersättning.

Fastighetsbeteckning: Halmstad Oskarström 5:56

Ekonomi

Pris: 3 800 000 kr
Taxeringsvärde:
2 018 000 kr
Byggnad: 1 652 000 kr
Mark: 366 000 kr
Pantbrev: 2 st pantbrev uttaget om totalt 2 750 000 kr

Allmänt om fastigheten

Fastigheten utgörs av 3 st. sammankopplade byggnader, en kontors- och personaldel samt 2 st. byggnader för lager/verkstad, alla i ett plan.
Kontorsdelen innehåller 5 st. kontor med tillhörande konferensrum, pentry och förråd. Här finns också en separat kontorsdel med 3 st. kontor och pentry. Övriga utrymmen i denna del är förråd och omklädning. Total yta ca 315 m2.
Den större byggnaden lager/verkstad, sammankopplad med kontorsdelen, är ca 590 m2 med en takhöjd om ca 3,7 m fritt under balk. Den mindre är ca 390 m2 med en fri höjd om ca 5,5 m.
Den obebyggda delen utgörs huvudsakligen av och asfalterad mark och gräsytor. Tomtyta ca 6108 m2.

Area

Total area: 1310 m²

Byggnadskonstruktion

Byggnadsår: 1978
Grund: Platta på mark
Stomme: Stålkonstuktion
Fasad: Lättbetong och målad plåt
Yttertak: Takplåt och papp
Fönstertyp: 2-glas och 3-glas i den senaste kontorsdelen
Ventilation: Mekanisk till- och frånluftsventilation
Vatten avlopp: Kommunalt vatten och avlopp
Värme: Vattenburen värme från egen gaspanna samt gasstripps i den mindre lager/verkstadsbyggnaden

Statistik för kontor i Halmstad

Läge Direktavkastning Bedömda värden
A-läge: 6,25 - 6,75 8 000 - 16 000
B-läge: 6,50 - 8,00 6 000 - 11 000
C-läge: 7,25 - 8,75 4 000 - 8 000

Statistik för industrilokaler i Halmstad

Läge Direktavkastning Bedömda värden
A-läge: 7,00 - 8,75 4 000 - 8 000
B-läge: 7,00 - 8,75 4 000 - 8 000
C-läge: 7,00 - 8,75 4 000 - 8 000

Om Halmstad

Halmstad med sina 100 000 invånare är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner och har en unik placering i en av Sveriges snabbast växande regioner – Öresundsregionen med närheten till kontinenten.

Antal invånare: 100 000

Större företag

Martin & Servera AB, Albany International AB, Attendo Sverige AB, Retlog AB, Getinge Sterilization AB, Lernia Bemanning AB, Arriva Sverige AB, Frösunda Omsorg AB, HMS Industrial Networks

Transportmedel och kommunikationer

Logistikläget med en central flygplats, dubbelspår, E6an och en av landets modernaste hamnar gör Halmstad till den perfekta etableringsorten ur ett logistiskt perspektiv. Topp 10 i logistikranking (Intelligent Logistik 2015).

Robin Henriksson

Robin Henriksson

Spot On Förmedling